(نانو تكنولوژي ايران)، Iran Nano, Nanonotechnology

 

 

Nanotechnology

 

 

"نانو تكنولوژي" (Nanotechnology) در ترجمه لفظ به لفظ، به معني تكنولوژي بسيار كوچك ( "نانو" به معني بسيار بسيار كوچك، مقياس10 به توان 9- بار كوچك تر) مي باشد.

نانو تكنولوژي

 اين تعريف نمي تواند معني واژه Nanotechnology را به صورت كامل بيان نمايد. زيرا از اين ترجمه لفظ به لفظ چنين بر مي آيد كه ما مي توانيم چيز هاي بسيار بسيار كوچك در مقياس 10 به توان 9- بسازيم. شايد "نانو تكنولوژي" اينكار را به راحتي ميسر نمايد، اما اين تنها يك يكي از توانايي هاي نانو در عصر حاضر است. اگر معني اين كلمه را چنين برداشت كنيم، خواهيم ديد كه بسياري از وسايل قبلا نيز در مقياس بسار كوچك تر بدست بشر توليد شده بودند، اما نام اين كار تكنولوژي نانو نيست. اينكه ما بخواهيم وسايلي بسازيم كه مقياس آنها نسبت به نمونه فعلي آنها ميليارد ها بار كوچك تر باشد، تنها يكي از ابعاد نانو تكنولوژي به شمار مي رود.

 

اما ترجمه علمي "نانو تكنولوژي" ، كه در بين دانشمندان اين فن آوري بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد، دريچه هاي مرموز Nanotechnology را براي شما آشكارتر خواهد ساخت.

 

"Nanotechnology" تازه ترين فن آوري است كه بشر به آن دست يافته، و در آن سعي مي شود تا با استفاده از خواص مولكولي مواد موجود در طبيعت، وسايلي ساخته شود تا مشكلات اين وسايل را كه در حال حاضر گريبان گير بشر است مرتفع ساخته و همچنين كارايي آنها را نيز بالاتر ببرد. شايد يك مثال درك اين موضوع را آسانتر نمايد. در نظر بگيريد لباسي را كه هر يك از ما به تن دارد كثيف مي شود، بايد شسته شود، نياز به اتو كردن دارد، بايد خنك باشد، يا اينكه گرم باشد، اصلا جالب تر اينكه لباس بتواند در هر فصل سال بنا به خصوصيات فصلي كه آنرا مي پوشيم گرم يا سرد باشد. آيا چنين لباسي وجود دارد؟ بله! با استفاده از فن آوري نوين نانو بشر قادر شده پارچه هايي را توليد نمايد كه هيچوقت كثيف نمي شوند، يعني هيچ نوع آلودگي بر روي آنها نمي نشيند. جالب تر اينكه پارچه اين لباس اگر چروك شود، فقط با يك بار تكان دادن، تمام چين و چروك هاي آن از بين مي رود.

مثل اينكه موضوع جالب شد!!!

دانشمندان براي توليد اين چنين پارچه هايي از تكنولوژي نانو استفاده نموده اند. اين بدان معني نيست كه ما پارچه هايي در مقياس بسيار كوچك توليد كرده ايم، بلكه به وسيله فن آوري نانو، تغييراتي در خواص مولكول هاي تشكيل دهنده اين پارچه صورت پذيرفته است، كه مولكولهاي تشكيل دهنده اين پارچه هيچگاه كثيف نمي شوند و در نتيجه پارچه اي كه از اين مولكولها تشكيل شده تمام خواص اين مولكول ها را خواهد داشت.

نانو تكنولوژي

اميدواريم تعريف Nanotechnology"" به خوبي بيان شده باشد. نانو تكنولوژي، فن آوري تغيير در خواص مولكولهاي تشكيل دهنده مواد است و به همين دليل مقياس نانو بهترين تعريف براي اين تكنولوژي مي باشد. بشر سعي دارد تا با استفاده از نانو خواص مولكول ها را تغيير دهد تا وقتي جسمي از اين مولكول ها درست شد تمام خواص اين مولكول ها را در خود داشته باشد.

 

مهندس سعيد توجهي

نوشته شده توسط آقای مهندس سعید توجهی در ساعت 16 | لینک  |